jav library stepdaughter pov riding.

4 tube

Adatvédelem

Adatkezelő kiléte és elérhetőségei:

Győrbíró Márton E.V.
Székhely:1238 Bp Molnár utca 119.
Adószám: 66714549-1-43
Telefonszám: +3670 342 8054
E-mail cím: info@csempekandallo.hu

Kapcsolatfelvétellel illetve megrendelés leadásával az Ügyfél elfogadja, hogy személyes adatai feldolgozásra és tárolásra kerülnek az adatkezelő által.
A következő adatokat kezeljük:
Név
Cím
Telefonszám
E-mail cím

A személyes adatok tervezett kezelésének célja és jogalapja:

A személyes adatok kizárólag a szerződéses megrendelés teljesítése céljából kerülnek rögzítésre. Az ügyfél személyes adatait felhasználjuk számlázáshoz és kapcsolattartáshoz. Ügyfeleink adatait a jótállási időszak végéig, a számlákat a törvény által előírt 8+1 évig őrizzük.

Az ügyfél kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azoknak helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatóságához való jogáról. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

A személyes adatkezelési kéréseit az info@csempekandallo.hu e-mail címre küldheti.

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani, az alábbi helyen teheti meg:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Tel.: +361 391 1400
ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám

+36 70 342 8054

Vegye fel Velünk a kapcsolatot

extreme threesome.telegu xxx